Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2020 18:52, số lượt xem: 277

Rằng em vốn mãi ước ao chồng
Cho ấm trong ngoài buổi giá đông
Vì vậy chẫu môi thờ thẩn ngóng
Thêm hoài dài cổ mỏi mòn trông
Cầu sao lễ lược qua dò hỏi
Muốn dạm cau trầu thoả ước mong
Khấn vái miễu chùa khi có dịp
Lạy xin nguyệt lão phủ tơ hồng

Hãy thương trời nhé kẻo tê lòng
Sợ lắm èo ôi nỏ có chồng
Mong thoả đặn đầy câu xuất giá
Ước luôn trọn vẹn chữ phu tòng
Nhìn em rạng rỡ ngày thơm hạ
Ngoái cảnh hiu buồn buổi lạnh đông
Nguyệt lão tung giùm em quả ái
Thì xin hậu tạ nếu nên chồng