15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/12/2020 11:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/12/2020 11:34, số lượt xem: 272

Lạnh giá đông về Chúa hiển linh
Trần gian cứu chuộc lỗi cho mình
Êm đềm sáng bổng nhiều ân ngát
Rạng rỡ thơm ngời lắm nghĩa xinh
Nhập thế rao truyền chân lý vẹn
Vào tâm luận giảng đức tin bình
Làm thêm ngọt ấm đời tê quạnh
Khắp cõi vang lừng diễm khúc vinh

Khắp cõi vang lừng diễm khúc vinh
Từ nay thế giới được an bình
Ngôi Lời sửa tính lòng thơm đẹp
Giọng Thánh soi nguồn dạ ngát xinh
Lẽ thật tin dùng may mọi nẻo
Đường ngay rảo bước lợi thân mình
Cùng nhau ngưỡng vọng miền ân phước
Lạnh giá đông về Chúa hiển linh