32.33
1 người thích
Đăng ngày 21/01/2020 11:50, số lượt xem: 468

Mai cúc thoả lòng quấn quyện Xuân
Gió loang thềm đẫm mộng hương trần
Cài mê mẩn luyến dìu thơ toả
Dậy xuyến xao bừng lộng phú ngân
Phai khổ thắm ngời bay bổng ngút
Trỗi êm nồng đượm khát khao gần
Dài ơn phúc phận thương thầm mãi   
Vai áo thỏng đời dạo bước chân

Chân bước dạo đời thỏng áo vai
Mãi thương thầm phận phúc ơn dài
Gần khao khát đượm nồng êm trỗi
Ngút bổng bay ngời ước khổ phai
Ngân phú lộng bừng xao xuyến dậy
Toả thơ dìu luyến mẩn mê cài
Trần hương mộng đẫm thềm loang gió
Xuân quyện quấn lòng thoả cúc mai