Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/01/2020 20:45, số lượt xem: 389

Hoa lá duỗi cành dậy thắm xuân
Cúc mai chuyền nhuỵ ướp xoay vần
Hoà an luyến cõi bồng vương sắc
Tĩnh lặng xuyên hờ khẽ bước chân
Ca bổng ngát tình thêm hứa hẹn
Mộng thơm vàng ý hiệp quây quần
Xoà môi điểm dáng chờ thi hội
Qua gió thoảng nồng diệu biếc sân

Sân biếc diệu nồng thoảng gió qua
Hội thi chờ dáng điểm môi xoà
Quần quây hiệp ý vàng thơm mộng
Hẹn hứa thêm tình ngát bổng ca
Chân bước khẽ hờ xuyên tĩnh lặng
Sắc vương bồng dịu luyến an hoà
Vần xoay ướp nhuỵ chuyền mai cúc
Xuân thắm dậy cành duỗi lá hoa