Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 16/12/2017 13:58, số lượt xem: 394

Say đắm diệu nồng mặn khúc trao
Ngát vương hoài lộng thuở tim ngào
Ngây ngù tuổi dại thơ huyền biếc
Thắm lộng trăng ngời ước huyễn cao
Dày ái mộng thơm vàng nghĩa đượm
Đắm tình mơ lựng toả duyên trào
Lay hồn lịm cõi loang hồng phấn
Tay với thoả nguyền rạng ánh sao

Sao ánh rạng nguyền thoả với tay
Phấn hồng loang cõi lịm hồn lay
Trào duyên toả lựng mơ tình đắm
Đượm nghĩa vàng thơm mộng ái dày
Cao huyễn ước ngời trăng lộng thắm
Biếc huyền thơ dại tuổi ngù ngây
Ngào tim thuở lộng hoài vương ngát
Trao khúc mặn nồng diệu đắm say

Thuận nghịch độc