Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2022 21:37, số lượt xem: 123

Quạnh quẽ cô phòng hết cả mơ
Vàng trăng héo rũ mộng hoen mờ
Ê chề quãng ước hồn cay lợ
Nhão nhoẹt hương nguyền gối lạnh trơ
Bạn hỡi thay lòng nên sẩy nhớ
Tình ơi trở dạ khiến ngưng chờ
Vì đâu sự cố làm duyên lỡ
Để khúc giang đầu sụm diễm tơ

Để khúc giang đầu sụm diễm tơ
Làm cho khắc khoải giữa mong chờ
Tèm lem cõi hẹn ngàn thu dở
Khập khiễng câu thề vẻ phấn trơ
Cứ tưởng thơm tình nên chuyện rỡ
Dè đâu ảo mộng khiến gương mờ
Triền xưa chạnh ngoái mùa yêu lỡ
Quạnh quẽ cô phòng hết cả mơ