Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 09/02/2018 09:36, số lượt xem: 603

Bạc bàng nhuốm chút lòng mơ
Gởi em mộng ước giữa khờ khạo yêu
Thoảng trong gió lộng ru chiều
Tim này như thể đẫm liêu xiêu hồn.

Ước mình hạnh ngộ hàn ôn
Giao người hết cả những dồn dập nao
Nghiêng đời sà xuống chốn nào
Sẽ sàng cõi mộng thẫm lao xao lời.

Rồi mình du ngoạn khắp nơi
Dậy tình mây nước thoả mời mọc nhau
Bồng lai hạnh phước trầu cau
Cho hai thành một phả màu sắc thương.

Dẫu đời là cõi vô thường
Có nhau suốt kiếp thoả đường mật nha...