23.00
1 người thích
Đăng ngày 26/01/2020 08:17, số lượt xem: 281

Mai trúc giỡn đùa lộng nắng xuân
Thắm tươi ngời mộng đẫm gian trần
Cài duyên ngát đượm choàng mơ trỗi
Ướp nẻo thơm bừng toả vọng ngân
Phai đoạn khổ tình thơ rạng biếc
Dệt hương nồng hạnh phúc xa gần
Dài lâu ước thưởng cùng thi phú
Vai sóng nhịp mừng rộn bước chân

Chân bước rộn mừng nhịp sóng vai
Phú thi cùng thưởng ước lâu dài
Gần xa hạnh phúc nồng hương dệt
Biếc rạng thơ tình khổ đoạn phai
Ngân vọng toả bừng thơm nẻo ướp
Trỗi mơ choàng đượm ngát duyên cài
Trần gian đẫm mộng ngời tươi thắm
Xuân nắng lộng đùa giỡn trúc mai