Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/05/2021 17:57, số lượt xem: 219

Ngóng giữa tim này tưởng vọng ba
Ngây lòng thổn thức dạo lìa ba
Nhìn xao xác vỡ qua rèm cửa
Ngỡ trối trăng sầu cảm giọng ba
Ngát quãng thư phòng hương diệu sổ
Ngang vùng kỷ niệm bóng ngời ba
Ngoài kia thoáng hiện làn sương mỏng
Ngộ cõi thiên đường thoả chí ba

Ngộ cõi thiên đường thoả chí ba
Nghe thời quá vãng kể về ba  
Ngày xưa cổng đợi mình trong nắng
Nệm cũ đêm vùi khảm nách ba
Ngọt nẻo văn hồng thơm ý nghĩa
Ngoan lời chữ tốt đẹp lòng ba
Nguồn vui dạo đó giờ đâu nhỉ
Ngóng giữa tim này tưởng vọng ba