Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2021 17:49, số lượt xem: 152

Biệt nẻo đường xa vẫn nhớ thầy
Sân trường trĩu nhớ giọng còn đây
Gìn tâm nhớ mãi trui rèn cậy
Dưỡng đạo cầu luôn nhớ trải đầy
Nhớ buổi người đi hoài vọng rẫy
Ghi vần chuyện nhớ gởi vào mây
Lòng con sũng nhớ tim bừng dậy
Nhớ cảnh tình xưa đã guộc gầy

Nhớ cảnh tình xưa đã guộc gầy
Chao lòng nỗi nhớ toả vầng mây
Hoài ghi nhớ dạo êm đềm trẩy
Nhớ bủa tràn tim rộn rã đầy
Thoả mãn bao dòng thương nhớ vậy
Song hành những bận nhớ choàng đây
Vành tim nhớ đẫm bừng mơ dậy
Biệt nẻo đường xa vẫn nhớ thầy