Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2019 13:10, số lượt xem: 336

Kỷ niệm vàng son lộng ngút trời
Bao ngày tuổi mộng học và chơi
Bừng trang vở cũ bồi câu tốt
Dở sách điều hay thấm đoạn ngời
Đức độ người ban hoài ngát trỗi
Tinh thần đạo toả đượm nồng khơi
Ngàn năm mãi nhớ tình sư phụ
Vẫn ước thầy xưa nói một lời

Vẫn ước thầy xưa nói một lời
Cho hồn toại ý toả trùng khơi
Ân cần nghĩa thắm luôn nồng ngọt
Phảng phất tình thơm mãi rạng ngời
Bảng phấn hôm nào câu thoáng đượm
Sân trường dạo ấy bạn cùng chơi
Lòng con giữ vẹn niềm mơ bổng
Kỷ niệm vàng son lộng ngút trời