Mà nè chi lạ cái tình
Không không mà lại cứ xình xịch nhau
Nhớ hồi trầu lạc vườn cau
Bỏ đi sót lại lắm đau khổ chờ.

Mà nè sao cứ giả vờ
Thương quách cho khoẻ, khỏi thờ thẫn ai
Đằng nào cũng lỡ uống say
Mắc chi giả bộ thêm day dứt đời.

Mà nè mới ngỏ tí lời
Sao môi thắm lại, sao mời mọc tay
Rượu tình nồng, lạ lùng thay
Cứ như đã hẹn gió lay láy lòng.

Mà nè tim ép rượu nồng
Say chung em nhé, dậy chồng chất thương....