Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2021 14:10, số lượt xem: 196

Thương lòng đượm ngát một niềm yêu
Thương vẹn ân thề vững chắc yêu
Thương dệt nồng môi đầy nẻo luyến
Thương chuyền ngọt ý trỗi vầng yêu
Thương tình trúc mã thơm hoài luyến
Thương nghĩa cau trầu đậm mãi yêu
Thương giữ tim hồng say mượt luyến
Thương nguyền cảm ái lịm bừng yêu

Yêu nhé muôn trùng đậm chữ thương
Yêu ngời đắm ngọt trỗi vùng thương
Yêu bồng gió lượn cài thơm nhớ
Yêu đượm trăng vờn lộng ngát thương
Yêu nghĩa tào khang hoài vọng nhớ
Yêu niềm hạnh phúc để gìn thương
Yêu người ướp mộng ghì cơn nhớ
Yêu toả vô cùng bởi cớ thương