Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2022 15:20, số lượt xem: 134

Vực thẳm trần gian đã thế rồi
Lâu dần ý nghĩa nhạt vành môi
Đời thoi thóp mộng khi tàn cảnh
Kiếp rã rời mơ buổi cạn mồi
Thảm hại tơi bời như sóng vỡ
U buồn vất vưởng tựa bèo trôi
Vừa sinh giọng khóc dường than vãn
Xã hội trầm luân khổ đứng ngồi

Nhiều khi vỡ mộng hết phương ngồi
Não ruột thương mình kiếp nổi trôi
Đã ngậm ngùi cam nhừ thể phách
Từng run rẩy khiếp tựa chim mồi
Tình leo lét bởi xù đơm dạ
Ngãi héo hon vì xạo tẩm môi
Nghịch cảnh trên đời như bão tố
Thì lâm khổ hận tất nhiên rồi