Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/03/2019 11:53, số lượt xem: 356

Hương dạ ru tình tím dạ hương
Sương mờ ảo ảnh lộng mờ sương
Dạt dào lãng tử tim dào dạt
Vương vấn ân tình mộng vấn vương
Vũ điệu du hồn tràn điệu vũ
Chương vần loang phím trỗi vần chương
Gió mây đùa ghẹo cùng mây gió
Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương

Thương nhớ ngạt ngào dậy nhớ thương
Chương trình ái cảm đã trình chương
Chứa chan nồng mặn thừa chan chứa
Vương vãi mê mòng lắm vãi vương
Nắng trải ân tình mơ trải nắng
Sương nhoà ký ức mộng nhoà sương
Gió lay rộn rã bồng lay gió
Hương dạ ru tình tím dạ hương