Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2022 15:16, số lượt xem: 132

Rã sức đua tài khổ chạy theo
Làm cho mãn kiếp tựa rong bèo
Tơi bời số phận mù giông đẽo
Vất vả thân đời bộ não teo
Lẽ sống ưu phiền tâm ngập hẻo
Duyên tình lãng tránh dạ đầy meo
Thần kinh thể xác toàn mang sẹo
Suốt những canh trường mộng nỏ leo

Suốt những canh trường mộng nỏ leo
Rêm hồn cát bụi bủa trầy meo
Tim buồn bã lại trong ngùi réo
Dạ chỏng chơ về giữa vắng teo
Cứ tưởng tình thơm choàng ngãi kẹo
Nào hay số mạt ngã ao bèo
Dầm mưa dãi gió đời xiêu vẹo
Rã sức đua tài khổ chạy theo