15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/01/2020 13:44, số lượt xem: 332

Để mối duyên thề thắm vị lai
Mong dù cách trở vẫn trùng lai
Thường cho xúc cảm càng hăng hái
Cũng khiến ân nguyền hẹn tái lai
Ngất nghểu ươm choàng lên quả trái
Êm đềm ủ kín cả tương lai
Ngày vui pháo rượu nồng mê mải
Diễm khúc môi tình dệt láng lai

Diễm khúc môi tình dệt láng lai
Tim nồng rộn rã nẻo tương lai
Ngày đêm khấn nguyện cùng van vái
Hạnh phúc dâng bừng tận tái lai
Tự thuở khai lòng giao ngộ ái
Mơ chiều mãn kiếp hẹn trùng lai
Thì xin chớ lạc đường ngang trái
Để mối duyên thề thắm vị lai