Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/01/2022 15:18, số lượt xem: 108

Hợm diễu hình đô ở xó nhà
Vai chùng uốn lượn mõm thì la
Leo giường giở ngọn đâm đầu phá
Né bão lùi chân hả họng la
Nhẵn nhụi hàng mi nào thể há
Ngang tàng kiếp độ cũng tề pha
Lòng son giữ chặt ngời môi má
Lỡ đậm cuồng si ngỏng muốn rà

Lỡ đậm cuồng si ngỏng muốn rà
Cho dù ảo mộng cũng lờ pha
Mờ son kỷ niệm không đành nhá
Hỏng vịnh thần tiên vẫn cứ là
Mắt ủ đìu hiu đồ tuột ngã
Mi sầu khắc khoải miệng hoài la
Từ nay bỏ chứng rê vùng lạ
Hợm diễu hình đô ở xó nhà