Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2020 19:33, số lượt xem: 237

Em à nẻo ái giữ đừng rơi
Tiếng hẹn ngày xưa chớ nuốt lời
Ướp quả tim vàng thêu hạnh phúc
Lồng thơ ý ngọt đắm hương đời
Luôn thèm quấn quyện làm mơ toả
Chẳng để nghi ngờ khiến dạ vơi
Thưởng nguyệt  trà thơm mình xướng hoạ
La đà cánh mộng ngát trùng khơi

Cánh mộng la đà ngọt mãi khơi
Tim nồng dạ thắm chẳng hề vơi
Kìa thơm thảo lại từng vuông ý
Ấy mặn mà chan mỗi cuộc đời
Rộn rã mơ tình loang vũ điệu
Triền miên xúc cảm quyện bao lời
Dù cho bão tố tìm ngăn trở
Nẻo ái em à chớ để rơi