Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 16:59, số lượt xem: 43

Lời yêu rộn rã suốt đêm ngày
Ảo quyện đôi mình giữa khướt say
Để ngọt ngon hoài gieo nhớ trỗi
Làm thơm thảo mãi lộng mơ bày
Chiều nghiêng nắng nhạt xoè ru cảm
Gió cưỡi thơ nồng toả lượn bay
Thoả ước dìu nhau về cõi mộng
Trào dâng hạnh phúc sũng tim này

Trào dâng hạnh phúc sũng tim này
Rạng rỡ khua lòng nẻo ước bay
Kỷ niệm xanh ngời luôn trỗi đắm
Trầm hương ảo diệu mãi phơi bày
Càng tơ tưởng dạ phừng thơm nũng
Vẫn khát khao tình toả đượm say
Ái cảm luồn thơ hoài vẫy gọi
Lời yêu rộn rã suốt đêm ngày