Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2022 13:11, số lượt xem: 113

Trần huyễn ảo hoang giấc mộng sầu
Lạnh hoài chăn gối tủi tràn châu
Ân tình thắm đượm mau hàn gắn
Số phận bình yên vẹn ước cầu
Gần lại nhớ thương kèm cặp sũng
Diễm cài mơ cảm hẹn hò thâu
Ngân lòng để nối hương bừng sẵn
Ngần ngại khiến tim lạc sắc mầu

Mầu sắc lạc tim khiến ngại ngần
Sẵn bừng hương nối để lòng ngân
Thâu hò hẹn cảm mơ cài diễm
Sũng cặp kèm thương nhớ lại gần
Cầu ước vẹn yên bình số phận
Gắn hàn mau đượm thắm tình ân
Châu tràn tủi gối chăn hoài lạnh
Sầu mộng giấc hoang ảo huyễn trần