15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/10/2020 23:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 28/11/2020 21:07, số lượt xem: 294

Muôn đời nước Việt giàu ngôn ngữ
Lượng cả tiên rồng loang ắp chữ  
Diễm thế dân tình hảo ngụ cư
Thanh lòng sĩ khí về tham dự
Vầng dương đẹp đẽ thắm bao từ
Vẻ nguyệt huy hoàng thơm mỗi xứ
Toại chí anh hùng lẫn tiểu thư
Ngàn năm Tổ quốc luôn gìn giữ

Luôn gìn giữ vóc tre Phù Đổng
Dũng cảm oai hùng theo nhịp trống
Phỉ sức hoài vươn những ruộng đồng
Trau lòng mãi phát bao hành động
Đâu làm chí lược phải mờ nông
Chớ để anh tài lâm mục rỗng
Giữa thế gian bừng vẻ phượng công
Tâm hồn rạng rỡ thơm nòi giống

Thơm nòi giống Việt bà con hỡi
Thoả mãn tâm đồng gieo thắng lợi
Giữa đảo vang rền chuyện nhớ khơi
Ngoài biên vọng ngát niềm thương gởi
Bình minh rực rỡ ánh xuân ngời
Lịch sử êm đềm hương nghĩa mới
Những bước kiêu hùng dạ chẳng lơi
Toàn dân phát triển luôn chờ đợi

Luôn chờ đợi thấy lòng anh dũng  
Dẫn mọi đường đi vào nẻo đúng
Loại giỏi người hay sẽ dắt cùng
Thằng ngu kẻ xấu thì rơi rụng
Xây nhà dựng nước mãi bồi trung
Trọng nghĩa vùi thân hoài ái sủng
Nghiệp cả trên đời giữ hứa chung
Dù cho cực khổ đừng nao núng