Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/03/2019 11:24, số lượt xem: 309

Hương quỳnh thẫm khoả dậy niềm mơ
Dạ níu hồn khuya ủ lặng lờ
Hường đẫm rẻo thơm choàng khúc nguyệt
Đượm lừng phiên ái lịm nhành tơ
Sương dằng dặc bủa thờ ơ đợi
Gió ngạt ngào lâng mải miết chờ
Trường đoạn khổ thân mòn gót diễm
Vương lồng lộng nẻo ngát huyền thơ

Thơ huyền ngát nẻo lộng lồng vương
Diễm gót mòn thân khổ đoạn trường
Chờ miết mải lâng ngào ngạt gió
Đợi ơ thờ bủa dặc dằng sương
Tơ nhành lịm ái phiên lừng đượm
Nguyệt khúc choàng thơm rẻo đẫm hường
Lờ lặng ủ khuya hồn níu dạ
Mơ niềm dậy khoả thẫm quỳnh hương