Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 16:57, số lượt xem: 67

Phù du kiếp tạm giữa sông đời
Trỗ rộng tâm hồn để nắng rơi
Sắc rỡ ràng tươi hoài thoả nguyện
Tình son sắt đậm chẳng thay dời
Say bừng ý tưởng yêu kiều ngẫm
Cảm xúc thơ lòng lãng mạn khơi
Nịnh mỹ nhân nhiều tăng ảo giác
Vầng dương hạnh phúc sẽ không rời

Nhiễu sự trần gian khó thể rời
Nên dùng khí lực toả bừng khơi
Hồn nhiên trấn tĩnh âu sầu lặn
Thoải mái bình tâm hỗn độn dời
Hãy ngạt ngào hương lời thắm khảm
Luôn gần gũi vạt nắng vàng rơi
Vườn yêu biến ảo vầy loan phượng
Cám dỗ vành tim ngọt biển đời