Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2020 10:25, số lượt xem: 252

Vẫn ước đường yêu mãi hiệp hoà
Cho đời lịm ngát mộng đào hoa
Mùa thương trỗi dậy làn mây kết
Nẻo nhớ đong đầy giọt nắng pha
Rạng rỡ duyên tình luôn đắm mượt
Triền miên hạnh phúc chẳng phai nhoà
Mong nhiều dịp sát bên người đẹp
Để ấy hờn thì nũng nịu thoa

Để ấy hờn thì nũng nịu thoa
Làm cho dỗi giận phải tan nhoà
La đà hạnh phúc như lời dệt
Khấp khởi tâm hồn tựa ráng pha
Hãy thắm y là xuân thượng uyển
Luôn ngời giống thể nụ quỳnh hoa
Dù khi cách trở ngàn muôn dặm
Vẫn ước đường yêu mãi hiệp hoà