Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/11/2022 11:34, số lượt xem: 173

Tình là lẽ sống trần gian
Là trái cấm ngọt trời ban phát đời
Dẫu rằng lắm bận đầy vơi
Nhưng rồi luôn được lộng mời đón nhau.

Tình là trầu quyện với cau
Lòng luôn tưởng nhớ giữa đau đáu nguyền
Mọng vàng chung bến chung thuyền
Thương nhau, cách trở vẫn huyền ảo mơ.

Tình là ngời những áng thơ
Vầng trăng chung bóng giữa lờ lững thương
Là cột nhau suốt canh trường
Đếm đêm mộng ảo. ngày vương vấn hồn.

Tình là vạn sắc vô ngôn
Khiến người trong cuộc cứ bồn chồn tim
Tình đôi khi nổi khi chìm
Nhưng tình mải sống giữa chìm đắm mê...