Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2021 17:37, số lượt xem: 216

Mây trắng phả đầu ướp lạnh sương
Ấy ơi sầu cảm xót xa hường
Đầy vơi lệ mắt bầm cay tưởng
Dậy úa tâm lòng buốt thảm vương
Ngây dạ đắng thề tan mộng hướng
Mẩy tim khờ ước sụm mơ đường
Nầy chê chán đậm buồn đau cưỡng
Vây phủ xám tình lạc viễn phương

Phương viễn lạc tình xám phủ vây
Cưỡng đau buồn đậm chán chê nầy
Đường mơ sụm ước khờ tim mẩy
Hướng mộng tan thề đắng dạ ngây
Vương thảm buốt lòng tâm úa dậy
Tưởng cay bầm mắt lệ vơi đầy
Hường xa xót cảm sầu ơi ấy
Sương lạnh ướp đầu phả trắng mây