Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2021 11:20, số lượt xem: 170

Trời mịt úa tê xót hận lòng
Nát tình duyên gãy phước gì mong
Rơi nguyền lệ tủi hờn đau nuộc
Vỡ mộng ngàn chao nghẹn ứ dòng
Cời mãi phú đau hồn tẻ lặng
Níu hoài thơ não dạ sầu bong
Khơi biền biệt dáng mờ tăm rụi
Đời thiết thảm xơ xác lạnh phòng

Phòng lạnh xác xơ thảm thiết đời
Rụi tăm mờ dáng biệt biền khơi
Bong sầu dạ não thơ hoài níu
Lặng tẻ hồn đau phú mãi cời
Dòng ứ nghẹn chao ngàn mộng vỡ
Nuộc đau hờn tủi lệ nguyền rơi
Mong gì phước gãy duyên tình nát
Lòng hận xót tê úa mịt trời