Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/08/2019 21:34, số lượt xem: 285

Năm cùng tháng tận cứ hoài say
Cho thoả ba hoa giữa tháng ngày
Bảy bổng mơ màng thơm thảo lịm
Chín nhừ rộn rã miệt mài lay
Mù tong tám hoảnh đời bi luỵ
Mịt ngớ mười mươi kiếp đoạ đày
Lục vấn cho nhiều tan ước đẹp
Thay lòng nhất định ái nào hay

Thay lòng nhất định ái nào hay
Vỡ mộng nhiều khi thất bại đày
Vô phúc mưa dầm luôn ghé dội
Không chừng bão lớn sẽ hoài lay
Ê chề vạn kiếp choàng bao phận
Vất vưởng ngàn dâu trọn cả ngày
Cưỡng bách tâm hồn trong chén rượu
Năm cùng tháng tận cứ hoài say