15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2020 13:01, số lượt xem: 216

Đầu độc cùng nhau ngủm sạch nào
Thân mình vàng ệch rụng dàn mao
Mùi hương dậy át bưng mồm lại
Hoá chất lồng lên thót bụng trào
Với đám trái cây vùi quá thảm
Thêm rừng gia vị độc là bao
Cầm tiền ra quán toàn chưng hửng
Chợ búa bây giờ ngán ngẩm sao

Chợ búa bây giờ ngán ngẩm sao
Đồ dùng hoá chất tẩm từng bao
Vừa nhai chả hết nghe nhờn nhợn
Nuốt xuống qua xong đã ói trào
Thịt đỏ tươi ròng xơi thủng ruột
Rau xanh mập ú xực vàng mao
Ung thư khắp nước trời ơi oải
Đầu độc cùng nhau ngủm sạch nào