Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2022 14:44, số lượt xem: 176

Đường mật rưới tim sũng nhớ chàng
Dạ vờn theo bóng dõi chiều ngang
Hương ngào ngạt ấy mơ tình nghĩa  
Liễu dặt dìu kia mộng đá vàng
Giường chiếu đợi khuya xào xạc quẫy
Sắc màu thêu nhạc lững lờ sang
Thương hoài dáng đẹp duyên bền vững
Hường nụ ửng thơm toả biếc nàng

Nàng biếc toả thơm ửng nụ hường
Vững bền duyên đẹp dáng hoài thương
Sang lờ lững nhạc thêu màu sắc
Quẫy xạc xào khuya đợi chiếu giường
Vàng đá mộng kia dìu dặt liễu
Nghĩa tình mơ ấy ngạt ngào hương
Ngang chiều dõi bóng theo vờn dạ
Chàng nhớ sũng tim rưới mật đường