Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/01/2022 23:39, số lượt xem: 264

Lạc lõng lao lầu lở lói liên
Lùa lâu lẫm liệt lớn lao liền
Lăng loàn lấp lửng loe lồi lọt
Lẫn lộn lanh làu lả lướt lên
Lọc lõi lu lì loang lổ lụa
Lầm lem lộng lẫy líu lo liềm
Lui lòng lạnh lẽo lìa lưu luyến
Lưỡng lự làm lơ lắt lẻo lền

Lỗi lạc lùa ly láu lỉnh làn
Loa liền lảnh lót lỡ lời lan
Lùn loe lộ liễu lam lầm luống
Lặng lẽ lành linh lẻn lướt làng
Lão lập lờ len luồn lỏi lưới
Loan lồng lộng lẳng liếc lườm lang
Lòi lo lắng lộn lưng liều lủi
Lén lả lơi làm lạ lẫm loang