Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/08/2019 19:12, số lượt xem: 250

Hục hặc tròng trành xấu xí mơ
Nôn nao rạo rực gật gà mờ
Dầm dề nhõng nhẽo say sưa vớ
Liểng xiểng nồng nàn ngọ nguậy vơ
Sột soạt lon ton dai dẳng chở
Ung dung nhộn nhịp dập dồn chờ
Ào ào loảng xoảng mân mê ngớ
Bẽn lẽn chờn vờn lủng lẳng ngơ

Bẽn lẽn chờn vờn lủng lẳng ngơ
Lai rai lẩn quẩn nẻo chiều chờ
Hoài hoài lủng củng nên đau đớn
Mãi mãi lù khù khiến vất vơ
Lục đục xì xào rồi lủi thủi
Liêu xiêu trục trặc lậm mù mờ
Rành rành xích mích tăng chao đảo
Hục hặc tròng trành xấu xí mơ