Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2022 13:56, số lượt xem: 132

Chiều hoang ủ giá quạnh bao đường
Khuất rẻo ân nguyền chạm đẫm sương
Xám vọng tình nhân lời huyễn tưởng
Mù khơi kỷ niệm tiếng vô thường
Trang đài thuở ấy đành trơ ngượng
Lãng tử bây giờ chịu buốt vương
Giữa nẻo ta bà lâm nghiệp chướng
Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương

Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương
Hỡi nuộc tơ lòng mỏi vấn vương
Lỡ nẻo tan tành duyên trúc phượng
Dời tim nhão nhoẹt khúc nghê thường
Làm ngăn mộng diễm đành sai hướng
Khiến rã mơ ngời phải buốt sương
Cõi ái chi còn mê lịm hưởng
Chiều hoang ủ giá quạnh bao đường