Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2021 09:43, số lượt xem: 140

Cau trầu đảo lộn khiến trầy vi
Cổ tích nằm mơ bẵng diệu kì
Bướm bỏ ân tình lơ ngọc nữ
Ong bày thủ đoạn ẵm trà mi
Đìu hiu gác phượng lòng đau khổ
Khắc khoải từng đêm nguyệt lỡ thì
Dẫu thiệt muôn đường duyên trắc trở
Tha người chính ở bụng từ bi

Tha người chính ở bụng từ bi
Bỏ cuộc càng lâm nhão quá thì
Chỉ ước mơ màng say giữa dạ
Luôn cầu quấn quyện toả rèm mi
Đừng gây tủi hận nhiều ngang trái  
Chẳng lẫy sầu ghen lắm dị kì
Vẫn lại hoang đàng ong bướm nhảm
Phen này cắt sạch cả lườn vi