Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/03/2022 15:24, số lượt xem: 111

Khi về bến cũ một chiều mưa
Quá vãng ngày nao lộng chẳng chừa
Cõi rộn ràng mơ triền thiếu đủ
Lòng ngan ngát mộng bão dư thừa
Rồi tim biếc dậy loang tình cảm
Khiến nẻo thơm bừng trỗi giọng thưa
Quãng ấy dường như hoài ẩn hiện
Mà mong trở lại nép thân dừa

Mà mong trở lại nép thân dừa
Để ngọt môi hồng sũng tiếng thưa
Rộn rã nồng trao hoài chẳng dứt
Vòng vo thắm hẹn mãi đâu thừa
Vầng mơ đẹp đẽ thương ngời đến
Cõi mộng triền miên cảm khó chừa
Diễm sắc ngày nao choàng kỷ niệm
Khi về bến cũ một chiều mưa