Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2022 12:57, số lượt xem: 142

Quẻ phán cho rằng sẽ hợp em
Hồng tơ ủng hộ mối duyên kèm
Nên vần vũ dạ thường xuyên đắm
Khiến mải mê lòng diễm tuyệt đem
Lữ khách tài hoa cuồn cuộn lửa
Đài trang yểu điệu phất phơ rèm
Mơ vàng đá mãi nồng loan phụng
Mở hội tiên đào sững ngước xem

Ta thường nhớ mãi buổi rình xem
Thiếu nữ cười duyên vội thả rèm
Giả bộ quên nhà ngơ ngáo diễn
Khơi mào đổi truyện sẵn sàng đem
Rồi lơi lả dạo dòng mơ trỗi
Khiến đẫn đờ hôm cảnh mộng kèm
Nguyệt Lão thương tình xây tổ ấm
Tim lòng chỉ ước quyện đời em