Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2022 21:11, số lượt xem: 149

Tình xưa kỷ niệm réo ta về
Rộn rã môi hồng thuở ái mê
Giữa đắm bờ yêu chuyền giọng kể
Hồn vương rẻo nhớ lộng câu thề
Mơ màng bướm diễm hoài không tệ
Thưởng thức chim ngời đượm mãi tê
Vọng cảnh ngày nao thường ẵm bế
Giờ đây vỡ mộng lấy đâu kề

Giờ đây vỡ mộng lấy đâu kề
Lịm cảm hôm nào nũng đắm tê
Sũng nuộc chim bừng luôn nhớ kể
Nồng khuya bướm lượn chẳng quên thề
Từng đêm quả ngọt luồn tay bế
Lúc giữa môi hồng toả dạ mê
Nẻo cũ phiêu hồn ngân ngấn lệ
Tình xưa kỷ niệm réo ta về