Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2020 17:49, số lượt xem: 263

Hoe hoè lãng mạn kiếp đành vương
Cô độc người ơi lắm đoạn trường
Vẫn ước giang hồ tung vạn hướng
Nương nhờ nghĩa khí dệt trầm hương
Nhiều khi kẻ giận vì hơi chướng
Có bữa người yêu chẳng dám chường
Chén rượu ly trà vui nẻo phượng
Thơ tình phú mộng ngọt ngào thương

Thơ tình phú mộng ngọt ngào thương
Giữa Net hoài luôn bản mặt chường
Chẳng chịu khom mình hoen cốt phượng
Không hề uốn dạ vỡ nguồn hương
Tào khang ảo mị chôn ngàn hướng
Hạnh phúc nhàu hư gởi dặm trường
Xuất xứ trong đời thân cấp trưởng
Hoe hoè lãng mạn kiếp đành vương