Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1409)
Đăng ngày 16/04/2018 19:00, số lượt xem: 243

Diễm mộng tương phùng rộn rã thơ
Ôn về kỷ niệm diệu hoài mơ
Ngoài kia khúc nhạc vang lời nhớ
Chốn ấy vườn hương phả nguyện chờ
Dẫu khắt khe nào ân chẳng vỡ
Dù gai góc mấy nghĩa không mờ
Lòng ơi ngọt mát từng hơi thở
Huyễn ảo cung đàn ngát điệu tơ

Huyễn ảo cung đàn ngát điệu tơ
Trầm hương khoả lịm phía xa mờ
Lời thanh vọng cõi âm thầm nhớ
Tiếng bổng choàng trăng khấp khởi chờ
Vẫn ước ân tình thơm lộng rỡ
Cho hoài nuộc ái ngọt bừng mơ
Người ơi muôn kiếp mình duyên nợ
Diễm mộng tương phùng rộn rã thơ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm