Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2021 15:57, số lượt xem: 162

Mình dẫn dụ trăng cùng ước tỏ
Thiết tha bừng mộng tràn cây cỏ
Xinh màu trải diệu nắng ngoài hiên
Đẹp vẻ khoe ngời hoa trước ngõ
Hình mãi đắm mơ cảm giọng bồi
Cảnh hoài say nhớ thương niềm gõ
Linh hồn ngát toả dệt trầm hương
Tình vọng khẽ ru lời gửi gió

Gió gửi lời ru khẽ vọng tình
Hương trầm dệt toả ngát hồn linh
Gõ niềm thương nhớ say hoài cảnh
Bồi giọng cảm mơ đắm mãi hình
Ngõ trước hoa ngời khoe vẻ đẹp
Hiên ngoài nắng diệu trải màu xinh
Cỏ cây tràn mộng bừng tha thiết
Tỏ ước cùng trăng dụ dẫn mình