Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2022 23:37, số lượt xem: 106

Đạo nghĩa kim bằng toả ngát hương
Mầm yêu cõi thế được luôn trường
Êm đềm trí tuệ dành câu hưởng
Rộn rã ân tình níu vẻ thương
Giọng dữ lìa tâm thề chẳng vướng
Thơ lành dưỡng tứ nguyện hoài vương
Lòng son ý đẹp  đời vui thưởng
Cổ tích bình an giữa mộng thường

Cổ tích bình an giữa mộng thường
Câu hò giản dị trỗi lòng vương
Hoài lưu luyến dạ gieo nồng thưởng
Mãi khát khao lời đọng dẻo thương
Kỷ niệm thơm ngời loang những hướng
Tình thơ sáng rỡ phả canh trường
Đời luôn ngắn ngủi đừng vui gượng
Đạo nghĩa kim bằng toả ngát hương