Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2022 18:29, số lượt xem: 125

Ta mãi hồi xuân chuyện chúng mình
Từng đêm xả láng giữa đôi mình
Ta mùi mẫn yến quay cuồng nguyệt
Tửu ngọt ngào hương dỗ đắm mình
Ta ấy bông đùa mê mẩn phụng
Tào khang bỡn cợt nỉ non mình
Ta nàng quấn quyện bừng mơ diễm
Ta đãi tình nương nguyện hết mình

Mình chuyền cảm xúc đẫm lòng ta
Mặt mũi ru hồn đẹp quá ta
Mình liễu phơi bày tơ tưởng vịnh
Mai chiều thưởng nóng vỗ về ta
Mình lưu luyến mãi giao hoà ý
Mộng vấn vương hoài nhớ quyện ta
Mình diễm kiều thơ mời xướng hoạ
Mình nguyền trú ẩn giữa đời ta