Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2021 18:20, số lượt xem: 189

Ngời trăng sũng gió rợp khuya vàng
Bướm ghẹo hoa đùa bỡn rộn vang
Khơi gợi ngát tình mơ hạnh phúc
Hẹn hò thơm nẻo luyến đài trang
Lời thương nhớ toả tràn lan nguyệt
Mộng ước bừng yêu quấn quyện chàng
Đời thắm lộng say dìu nựng trỗi
Phơi lòng thoả ái ngạt ngào mang

Mang ngào ngạt ái thoả lòng phơi
Trỗi nựng dìu say lộng thắm đời
Chàng quấn quyện yêu bừng ước mộng
Nguyệt lan tràn toả nhớ thương lời
Trang đài luyến nẻo thơm hò hẹn
Phúc hạnh mơ tình ngát gợi khơi
Vang rộn bỡn đùa hoa ghẹo bướm
Vàng khuya rợp gió sũng trăng ngời