Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/12/2020 19:29, số lượt xem: 216

Khung trời kỷ niệm từng đêm cháy
Khúc nhạc đau lòng mỗi phút quay
Khiến ngậm ngùi tim cằn mộng áy
Làm xâu xé dạ rát mơ gầy
Xa tình buốt lạnh tiêu điều dãy
Lỡ nguyện hoang buồn rũ rượi tay
Giã biệt nhau rồi rêm nhịp gãy
Tuồng như cuộc sống bị lưu đày

Cuộc sống vùi chôn vì ước lãng
Tâm hồn úa kiệt bởi sầu mang
Còn đâu quấn quyện bên bờ trảng
Đã hết lần khân cạnh gốc bàng
Nhớ điệu thiên bồng ru bến cảng
Ghi triền hạnh phúc toả đài trang
Chiều nao nét diễm bừng mơ rạng
Tiếc rẽ làm sao ánh nguyệt vàng