15.00
Đăng ngày 13/06/2021 23:46, số lượt xem: 335

1
Mù khơi kỷ niệm xéo tim rầu
Suốt cả canh trường giữa vọng thâu
Thuở ấy ân nguyền luôn nững đậu
Giờ đây mộng cảm mãi đeo sầu
Hờn ai đểu giọng làm mơ xấu
Khiến ngãi khê tình bủa hận lâu
Đổ vỡ câu thề bên khóm giậu
Bồng lai lỡ bước rụi mong cầu

2
Suốt cả canh trường giữa vọng thâu
Trời sao nỡ giáng triệu cơn sầu
Ê chề gác quạnh vùi thân hẩu
Lạnh lẽo chăn hờ ngóng cổ lâu
Cứ ngỡ ngàn năm đồng điệu khẩu
Rồi qua mấy bữa lẻ loi cầu
Làm cho kỷ niệm mờ yêu dấu
Giã biệt mùa thương thể phách rầu

3
Giờ đây mộng cảm mãi đeo sầu
Cõi ái hoang tàn quặn khổ lâu
Chẳng nữa la đà bên rặng sấu
Thường hay nức nở cạnh thân cầu
Tình thơ nhạt thếch vành tim nẫu
Kỷ niệm mù tăm quãng sắc rầu
Vũ khúc vàng son biền biệt tẩu
Ta đành lọt thỏm giữa màn thâu

4
Khiến ngãi khê tình bủa hận lâu
Bài thơ đốt bỏ lặng kinh cầu
Tiêu điều cảnh vật gieo truyền xấu
Dã dượi niềm tin phải hứng rầu
Dễ hiểu tim người thương ngắn hậu
Bươm sờn phím mộng rã dài thâu
Đừng cho kỷ niệm hoài xuyên thấu
Hãy quẳng thề xưa tận đáy sầu

5
Bồng lai lỡ bước rụi mong cầu
Để tấm lòng rêm giữa nuộc rầu
Mãi nhớ hôm nào hay ghẹo ẩu
Luôn thèm buổi nọ đắm tàn thâu
Còn chi nguyệt diễm khều ai cấu  
Chắc hẳn tình xưa lọt vũng sầu
Giã biệt khu vườn hương lửa tắt
Tơ hồng khép lại tủi dài lâu