Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 16:55, số lượt xem: 198

Thơ ngào ướp mộng tuổi mùa ngây
Rỡ phượng chùm yêu mến tặng nầy
Lờ lững chuyện trêu dừng giọng vấy
Lỡ lầm câu bỏ quyết lòng xây
Mơ bừng hiệp nghĩa hương ngời dậy
Nhớ cảm lồng tim quả ngọt đầy
Bờ bến thoả vui mừng lộng vẫy
Tơ tằm bạn diễm ngát trời mây

Mây trời ngát diễm bạn tằm tơ
Lộng vẫy mừng vui thoả bến bờ
Đầy ngọt quả tim lồng cảm nhớ
Dậy ngời hương nghĩa hiệp bừng mơ
Xây lòng quyết bỏ câu lầm lỡ
Vấy giọng dừng trêu chuyện lững lờ
Nầy tặng mến yêu chùm phượng rỡ
Ngây mùa tuổi mộng ướp ngào thơ