Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/01/2022 23:33, số lượt xem: 134

Ái hỡi chân tình bỏ tận đâu
Mà nay giã biệt bến giang đầu
Eo sèo để mộng hoài mơ xấu
Khúc khuỷu nên lòng trỗi hận sâu
Tưởng gối chăn màn duyên sũng đậu
Rồi phiên cổ tích dạ bươm sầu
Môi trường rụi thảm buồn sao thấu
Thậm não nề vương khiến tủi rầu

Dạ khách hôm nào hẻo đã lâu
Lời xưa ổ mật cũng hoen sầu
Đà tan vũ khúc ngoài mông quạnh
Chẳng có thân bằng giữa mịt sâu
Bạn hỡi nàn tai dòng hoạ cuối
MÌNH ơi cẩn thận mối duyên đầu
Thề trăng cũ tóc tơ thầm gọi
Liệu những vai trò rớt ở đâu