Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/06/2022 11:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 01/06/2022 11:09, số lượt xem: 107

Đêm về mộng thắm giữa huyền trăng
Ngãi mặn nồng yêu thoả ước hằng
Mềm dẻo quấn say hò hẹn nũng
Đượm bền thương cảm chất chồng giăng
Thêm ngào ngạt luyến ươm kỳ diệu
Trỗi dặt dìu mơ để kịp bằng
Thềm trước phả loang bừng diễm ảo
Êm trời buổi rạng toả hồng đăng

Đăng hồng toả rạng buổi trời êm
Diễm ảo bừng loang phả trước thềm
Bằng kịp để mơ dìu dặt trỗi
Diệu kỳ ươm luyến ngạt ngào thêm
Giăng chồng chất cảm thương bền đượm
Nũng hẹn hò say quấn dẻo mềm
Hằng ước thoả yêu nồng mặn ngãi
Trăng huyền giữa mộng thắm về đêm