Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/08/2019 10:02, số lượt xem: 212

Son nhão nhoẹt rồi vỡ nguyện sông
Đón đưa ngày hận tủi dâng lòng
Tròn đâu nợ kiếp tình chia mộng
Trọn chẳng duyên thề ái lạc giông
Non cánh dỗi nguyền mơ rã lộng
Nõn tim hờn phận luyến thêm chồng
Mòn hao dạ sắc màu phai rỗng
Von véo nhạt đờ huyễn quạnh đông

Đông quạnh huyễn đờ nhạt véo von
Rỗng phai màu sắc dạ hao mòn
Chồng thêm luyến phận hờn tim nõn
Lộng rã mơ nguyền dỗi cánh non
Giông lạc ái thề duyên chẳng trọn
Mộng chia tình kiếp nợ đâu tròn
Lòng dâng tủi hận ngày đưa đón
Sông nguyện vỡ rồi nhoẹt nhão son